TUẦN LỄ NƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 6 (VACI2018)

Hội nghị - Triển lãm - Kết nối giao thương

Rất vui được mời các bạn tham dự “Tuần lễ Nước Quốc tế Việt Nam-VACI 2018” vào ngày 4-8 tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội.

Diễn đàn Sáng kiến hợp tác về Nước VACI là sáng kiến nhằm thúc đẩy và chia sẻ các giải pháp sáng tạo về nước, đặc biệt là ở Việt Nam và các vùng nhiệt đới. Dưới sự chỉ đạo của Bộ tài nguyên và Môi trường, VACI được triển khai từ năm 2012. Đến nay, diễn đàn đã tập hợp đông đảo các nhà quản l{, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong trong các giải pháp mới, những phát hiện mới về khoa học và những đột phá công nghệ có thể thay đổi sự phát triển của ngành nước. Đặc biệt, VACI thu hút các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới, các đối tác nước ngoài trong xúc tiến và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm mang đến các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và các nước trong khu vực

Các diễn giả

Mr. Lars Ronnås

Mr. Lars Ronnås

Swedish Ambassador for Climate Change

Jake BRUNNER

Jake BRUNNER

Country Director, the International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Mr. Ferdinand Dela Cruz

Mr. Ferdinand Dela Cruz

President and CEO of Manila Water

Dr. Nidal Salim

Dr. Nidal Salim

Citizen Process Representative, the 8th World Water Forum 2018 Brazil

Dr. Adichat Surinkum

Dr. Adichat Surinkum

Director of CCOP Technical Secretariat

Dr. Marcel Marchand

Dr. Marcel Marchand

Deltares, Netherland

Patrick Lavarde

Patrick Lavarde

President of Int. Water Res. Association (IWRA)

Dr. Annukka Lipponen

Dr. Annukka Lipponen

Chairman of Asia Water Council and Asia Int. Water Week

Mr. Kamal Malhotra

Mr. Kamal Malhotra

United Nations Resident Coordinator

Dr. Tran Duc Cuong

Dr. Tran Duc Cuong

Deputy-Director of Viet Nam National Mekong Committee

Thomas Panella

Thomas Panella

The Water Sector Advisor, the Asian Development Bank

Mr. Károly Kovács

Mr. Károly Kovács

President Hungarian Water Cluster & European Water Association (EWA)

Lịch sự kiện

Các nhà tài trợ

Check Who Makes This Event Possible!

Chỉ đạo tổ chức

Check Who Makes This Event Possible!

Đối tác sáng lập

Đối tác vàng

Ribeka

Silver Sponsors

APIC GROUP

Thông tin địa điểm

Địa điểm

Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz
Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Transport

You can go there by airplane

Hotel & Restaurant

Some restaurants are near the hotel.